Consulting

Begeleiding bij ISDE subsidie zakelijk door Duenco

Duenco BV kan u begeleiden bij de ISDE subsidieaanvraag. Wij verzorgen de volledige subsidieaanvraag om uw slaagkans te vergroten. Wij zijn op de hoogte van actuele regelingen, de veranderende regels en welke eisen de subsidieverstrekker stelt. Tot op heden zijn alle subsidieaanvragen die door Duenco BV zijn verzorgd met succes afgerond.  

Duenco BV is niet aansprakelijk voor afwijkingen in de doorlooptijd van het subsidietraject en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor subsidieafwijzingen en terugvorderingen door het niet voldoen aan de gestelde eisen.  

Stap 1.Voldoet uw organisatie aan de voorwaarden 
Voor zakelijke subsidieaanvragen gelden andere voorwaarden als voor particuliere aanvragers. Duenco BV inventariseert of uw organisatie aan alle voorwaarden voldoet.  

Stap 2.Voldoet uw kachel aan de voorwaarden 
Uw kachel dient te voldoen aan een aantal (technische) eisen. Duenco BV controleert of de door u gewenste kachel hieraan voldoet. Onze Bmax producten voldoen aan de gestelde eisen.  

Stap 3.Subsidieaanvraag RVO 
Na stap 1 en 2 volledig doorlopen te hebben zal Duenco BV uw subsidieaanvraag verzorgen. Het is belangrijk dat u tot die tijd nog geen verplichting bent aangegaan met een leverancier of installateur. 

Stap 4.Besluit subsidieverlening RVO  
Meer dan 90% van de aanvragen wordt binnen 8 weken afgehandeld. Wij hebben bij 100% van de door ons verzorgde aanvragen een positief besluit van de RVO binnen 8 weken mogen ontvangen.  

Stap 5Aankoop van de kachel 
Na ontvangst van het door de RVO verstrekte projectnummer van uw subsidieaanvraag kunt u tot aankoop van uw kachel overgaan.  

Stap 6Installatie van de kachel 
Uw kachel dient binnen 12 maanden na goedkeuring van de subsidieaanvraag op een locatie in Nederland in gebruik genomen te worden. Er kan eenmalig een uitstelverzoek worden ingediend.  

Stap 7. Vaststellingsaanvraag RVO 
Na installatie en betaling van uw kachel vraagt Duenco BV vaststelling aan van de subsidie. De termijn waarbinnen de RVO uw vaststellingsverzoek afhandelt is ongeveer 13 weken. 

Stap 8Subsidie uitbetaling RVO  
Nadat de RVO uw vaststelling heeft ontvangen en goedgekeurd gaan ze tot uitbetaling over. Het subsidiebedrag zal binnen 1 week op uw bankrekening worden overgemaakt.  

 
Duenco is niet aansprakelijk voor fouten in en afwijkingen op hetgeen in dit document beschreven staat. 
Raadpleeg regelmatig de website van de RVO [die de ISDE subsidie uitvoert] voor actuele informatie: 
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde